Farba fasadowa elastyczna | Farby fasadowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Farby fasadowe


GREINPLAST FE

Farba fasadowa elastyczna

Про продукт

Suy do rcznego wykonania elastycznych zewntrznych (w opcji z ograniczon zawartoci rodkw ochrony powoki, take wewntrznych powok malarskich), gwnie na podoach na ktrych wystpiy rysy o szerokoci nie wikszej ni 100µm. Powoka wie pod wpywem dziaania promieni UV, dziki czemu jej warstwa wierzchnia jest twarda, za spd elastyczny. Farba tworzy powoki matowe, drobnoziarniste, o redniej gruboci, rednim wspczynniku przenikania pary wodnej, niskiej przepuszczalnoci wody i kryjce rysy. Farba moe by stosowana na podoach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne). Mona j rwnie stosowa do wymalowa renowacyjnych ju istniejcych powok malarskich tego samego typu. Wyrb dostpny w kolorach zgodnych z palet wyrobw fasadowych Greinplast. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka.


Konfekcjonowany w opakowania: 10l/15kg, 5l/7,5kg (biaa) oraz 9l/13,5kg i 4,5l/6,75kg (kolor).

Властивості

Rozcieczanie Rozcieczanie
malowanie podkadu - max 20%
waciwe malowanie - max 5%
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
220
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast
na yczenie Klienta
Poysk Poysk
mat (typ G3)
Zuycie Zuycie
0,25 do 0,30 l/m2
Pknicia i rysy wiksze ni 1 mm wypeni elastycznymi szlamami. Podoe naley bezwzgldnie zagruntowa preparatem Greinplast UE z 20% dodatkiem farby Greinplast FE (w celu uniknicia ewentualnych naciekw, wyszkliwie gruntu). Zadba aby preparat dobrze wypeni istniejce rysy. Do waciwych prac malarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa, nie wczeniej jednak ni 24 godz. od naoenia preparatu gruntujcego. W zalenoci od podoa i warunkw aplikacji (temperatura, wilgotno powietrza, chonno i rodzaj podoa, itp.) Producent dopuszcza dodanie do farby do 20% preparatu Greinplast UE - przy malowaniu pierwszej warstwy i do 5% przy malowaniu kolejnych warstw (naley zachowa 24 godz. odstpy czasu pomidzy kolejnymi wymalowaniami). Ilo dodawanego preparatu powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Przed rozpoczciem malowania farb dokadnie wymiesza. Zalecane nanoszenie dwch warstw. Farba nadaje si do nakadania pdzlem, jednak Producent zaleca jej nanoszenie wakiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku wysokocinieniowego. Kolory intensywne o duym nasyceniu barwy ze wzgldu na swj charakter nie zawsze s w peni kryjce dlatego te moe pojawi si konieczno naniesienia dodatkowej warstwy farby. Zuycie uzalenione jest od metody malowania oraz rodzaju, chonnoci i faktury podoa. W celu uniknicia rnic kolorystycznych na jednej powierzchni roboczej stosowa farb z tej samej partii produkcyjnej (numer podany jest na opakowaniu), malujc w jednym cyklu metod “mokre na mokre”.
Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Malowane powierzchnie naley osania przed zbytnim nasonecznieniem, deszczem, wiatrem a do momentu cakowitego wyschnicia. Zmienne warunki atmosferyczne panujce w trakcie aplikacji mog by przyczyn rnic w odcieniu farby. Pomieszczenia zamknite wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie farb zabezpieczy a w przypadku zabrudzenia usun przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu