Farba ceramiczna do wntrz - kolekcja Nowoczenie i Elegancko | Farby wewntrzne
Greinplast
Пошук:
s
s

Farby wewntrzne


Greinplast FWC

Farba ceramiczna do wntrz - kolekcja Nowoczenie i Elegancko

Про продукт

Kolekcja Nowoczenie i Elegancko to ceramiczna farba do wntrz. Dziki zastosowaniu najwyszej jakoci dyspersji oraz pigmentw tworzy powoki odporne szorowanie z ktrych z atwoci mona usun „trudne zabrudzenia”1. Odpowiednio dobrana lepko oraz reologia sprawia i, farb z atwoci si nanosi, nie chlapie oraz bardzo dobrze kryje. Produkt dostpny w gotowych kolorach wedug palety barw Producenta. Produkt moe by stosowany na wszystkie typowe powierzchnie cian i sufitw.

1 „trudne zabrudzenia” moliwe do penego usunicia na powierzchniach gadkich
- kredki, szminka, pisaki wodne, olej sonecznikowy, ketchup (usun do 1 godziny)
- wino, kawa, herbata (usun do 15min)


Konfekcjonowany w opakowania: 2,5l; 1l.

Властивості

Rozcieczanie Rozcieczanie
max 5%
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
50
Poysk Poysk
mat
Zuycie Zuycie
max 14 m2/l
Do waciwych prac malarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. Malowane podoe powinno by none, stabilne suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajcych przyczepno. Bezporednio przed malowaniem farb dokadnie wymiesza.W celu poprawienia waciwoci roboczych producent dopuszcza dodanie do farby max 5% wody. Nanosi jedn lub dwie warstwy w odstpach 2- 4 godz. Prace na cianie tworzcej jedn paszczyzn naley prowadzi w sposb cigy bez przerw, stosujc materia z jednej partii produkcyjnej. Optymalna temperatura podczas malowania +20C. Malujc kolorami o duym nasyceniu barwy moe wystpi konieczno naniesienia dodatkowych warstw. Powoka malarska uzyskuje pene waciwoci wytrzymaociowe po 28 dniach od zakoczenia prac malarskich. Powierzchnie naraone na zabrudzenia farb zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia usun przed zaschniciem. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Prezentowany kolor na opakowaniu ze wzgldu na zastosowan  technik drukarsk naley traktowa pogldowo  i moe nieznacznie rni si od rzeczywistego, nie moe on stanowi podstawy reklamacji.
PRZECHOWYWANIE: W szczelnie zamknitych puszkach 24 miesice od daty produkcji w temp +5˚C do +25˚C. Otwarcie opakowania moe ten czas znacznie skrci. Data produkcji, asortyment oraz numer partii produkcyjnej podane na opakowaniu. Produkt zgodny z PN-C-81914:2002, Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:2002

Odporno powoki na szorowanie na mokro:
Rodzaj 1 (PN-C-81914:2002) /  Klasa 1 (PN-EN 13300:2002)
Zawarto LZO (dopuszczalna od 2010r / w wyrobie) - LZO (30 g/l  < 30g/l)
Posiada Atest Higieniczny i wiadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej PZH

EUH 208 Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3H)-dion, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanin poreakcyjn 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu