Cementowa zaprawa szpachlowa | Zaprawy tynkarskie
Greinplast
Пошук:
s
s

Zaprawy tynkarskie


GREINPLAST ZS

Cementowa zaprawa szpachlowa

Про продукт

Suy do wykonywania cienkowarstwowych gadzi cementowych wewntrz i na zewntrz budynkw. Wyrb klasyfikowany jako jednowarstwowa zaprawa tynkarska (typ OC), o wytrzymaoci na ciskanie kategorii CS IV (> 6,0 N/mm2) i kategorii absorpcji wody W1. Moe by stosowany na podoach mineralnych typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gadkie i rwne powierzchnie betonowe, pyty gipsowo-kartonowe, itp.


Konfekcjonowany w opakowania 20kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
6,5 - 7,0 L
Czas zachowania waciwoci roboczych Czas zachowania waciwoci roboczych
≥ 180 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Zuycie Zuycie
ok. 1,2-1,4 kgנ1 mm/m2
Przygotowanie zaprawy: Zawarto opakowania (20 kg) wsypa do ok. 6,5-7,0 l czystej, chodnej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy. Ilo wody powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Konsystencj robocz naley dostosowa do warunkw atmosferycznych i chonnoci podoa. Zaprawa uzyskuje pene waciwoci robocze po upywie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Jednakow konsystencj utrzymuje si przez ponowne wymieszanie zaprawy, a nie dodawanie wody. Czas przydatnoci rozrobionej z wod zaprawy uzaleniony jest od warunkw otoczenia, nie przekracza jednak 2 godzin.
Wykonanie: Zapraw nakada rcznie lub z wykorzystaniem agregatw tynkarskich. Do nakadania zaprawy uywa narzdzi nierdzewnych. Mas rozprowadza rwnomiernie na podoe. Zalecana grubo warstwy 1 mm, miejscowo do 3 mm. Nastpn warstw mona nakada po wyschniciu wczeniejszej. Ewentualne nierwnoci przetrze papierem ciernym.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania zaprawy powinna wynosi od +5C do +30C. Otynkowane powierzchnie chroni przed przemroeniem lub zbyt szybkim wysychaniem poprzez osanianie ich siatkami, foliami, itp. Narzdzia my wod bezporednio po ukoczeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu