Bitumiczny preparat gruntujcy | Hydroizolacje
Greinplast
Пошук:
s
s

Hydroizolacje


GREINPLAST IBG

Bitumiczny preparat gruntujcy

Про продукт

Suy do wykonania warstwy podkadowej pod hydroizolacje wykonywane z mas bitumicznych: Greinplast IBD, Greinplast IBS, Greinplast IBR, na podoa betonowe, mury, tarasy, poacie dachowe, stropodachy oraz pod papy termozgrzewalne. Grunt mona stosowa na powierzchniach suchych, jak i wilgotnych oraz w kontakcie ze styropianem. UWAGA!!! Nie stosowa
w pomieszczeniach przeznaczonych na stay pobyt ludzi.


Konfekcjonowany w opakowania 5; 3; 1kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +35oC
Zuycie Zuycie
0,2 do 0,3 kg/m2
Przed uyciem dobrze wymiesza. Grunt nanosi za pomoc pdzla, szczotki lub natryskiem, w jednej warstwie. Ilo warstw uzaleniona jest od chonnoci podoa. W przypadku bardzo chonnych podoy aplikacj mona powtrzy.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania preparatu powinna wynosi od +5C do +35C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20C. Powierzchnie naraone na zabrudzenia zabezpieczy. Narzdzia oraz ewentualne zabrudzenia przed zaschniciem usuwa wod. W przypadku suchych zabrudze uywa rozpuszczalnika organicznego.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu